school/logo
Temporal Brazilian Jiu Jitsu Academy - Lithonia
Lithonia GA USA
COACHES
0 MEMBERS
Location
6480 Chupp Rd
Lithonia GA USA
Schedule
Adults BJJ - Gi
Brazilian Jiu-Jitsu06:30 am 07:30 amMatDaniel Hunt
Adults BJJ - Gi
Brazilian Jiu-Jitsu06:30 pm 07:30 pmMatDaniel Hunt
Adults BJJ - No Gi
Brazilian Jiu-Jitsu06:30 am 07:30 amMatDaniel Hunt
Adults BJJ - No Gi
Brazilian Jiu-Jitsu06:30 pm 07:30 pmMatDaniel Hunt
Adults BJJ - Gi
Brazilian Jiu-Jitsu06:30 am 07:30 amMatDaniel Hunt
Kids
Brazilian Jiu-Jitsu05:30 pm 06:30 pmMatDaniel Hunt
Adults BJJ - Gi
Brazilian Jiu-Jitsu06:30 pm 07:30 pmMatDaniel Hunt
Adults BJJ - No Gi
Brazilian Jiu-Jitsu06:30 am 07:30 amMatDaniel Hunt
Adults BJJ - No Gi
Brazilian Jiu-Jitsu06:30 pm 07:30 pmMatDaniel Hunt
Cardio Kickboxing
Kickboxing07:30 pm 08:30 pmMatDaniel Hunt
BJJ for Breakfast Club - Gi
Brazilian Jiu-Jitsu06:00 am 07:00 amMatJuno Jo
Kids
Brazilian Jiu-Jitsu05:30 pm 06:30 pmMatDaniel Hunt
Adults BJJ - Gi
Brazilian Jiu-Jitsu06:30 pm 07:30 pmMatDaniel Hunt
BJJ for Breakfast Club - No Gi
Brazilian Jiu-Jitsu06:00 am 07:00 amMatJuno Jo
Kids
Brazilian Jiu-Jitsu11:00 am 12:00 pmMatDaniel Hunt
Open Mat
Brazilian Jiu-Jitsu12:00 pm 01:00 pmMatDaniel Hunt
BJJ for Breakfast Club - Gi
Brazilian Jiu-Jitsu06:00 am 07:00 amMatJuno Jo
Plans
Adult • Unlimited
Adult • Limited Membership
Reviews
0